www.cpsh.net > 咧的读音有几个

咧的读音有几个

咧咧lié另见lie;liě咧咧liélié[casual] 见“大大咧咧”(dàda-liélié、“骂骂咧咧”màma-liélié)咧咧liélie[方][talk nonsense;babble]∶乱说;乱讲瞎咧咧什么?[baby's crying sound;blubber]∶小儿哭老是咧咧,让人笑话咧liě〈动〉口微张,嘴角向两边伸展 [grin].如:疼得直咧嘴;他咧着嘴笑另见lié;lie咧扯;咧嘴liěchě;liězuǐ[grin][方]∶嘴角向两边伸展他咧扯着嘴,做了一个鬼脸

【选第一个读音】 ● 咧 liě ◎ 嘴向旁边斜着张开:~嘴.~着嘴笑.● 咧 liē ◎ 〔大大~~〕形容随随便便,满不在乎的样子.● 咧 lié ◎ 〔~~〕方言,乱说乱讲,如“瞎~~”(后一个“咧”读轻声).● 咧 lie ◎ 助词,与“了”、“啦”、“喱”相似:好~!他来~!

咧拼音 lie 第三声 组词 咧嘴 咧着 咧熊 咧开

咧 liē 见下.『英文』 乱说:babble 咧 liě (动)嘴角向两边伸展:~着嘴笑|把嘴一~.『英文』 咧嘴:grin另见liē;lie 咧 lie 〈方〉助词;用法跟“了”、“啦”、“哩”相同:好~|来~|他愿意~.

拼音: [liě] / [liē] / [lié] 1、[liě] 【释义】嘴向旁边斜着张开.【组词】 咧嘴[拼音]liě zuǐ[释义]嘴唇微张,嘴角向两边伸展.杨沫《青春之歌》第二部第二章:“他又咧嘴露出笑容,拉住想走开去的江华.”2、 [liē] 【释义】形容随随便便,满不在乎

qing

有好几个读音咧咧注解--------------------------------------------------------------------------------咧liě (1) ㄌㄧㄝˇ(2) 嘴向旁边斜着张开:~嘴.~着嘴笑.(3) 郑码:JARK,U:54A7,GBK:DFD6

有jǐ和jī两个读音.几(jī)1、小或矮的桌子:茶几儿.2、将近,差一点:几乎.几至.3、苗头:知几其神乎.几(jǐ)1、询问数量多少(数量不超过十)的疑问词:几个人?几何(a、多少,如“人生几何?”b、研究点线面体的性质、关系和计算方法的学科,如“平面几何”).

常见的有4种 yī “一”字独用、作为词或句子的最后一个字du使用时,读本调第一声(阴平),如“一九”、“统一”、“一一得一”等.yí “一”字用在第四声(去声)字的前面时,“一”变调,读第二声(阳平).常用词有:“一个、一

强烈 [qiáng liè] [释义] 力量很大的;强度很高的;鲜明的 烈 部首:灬 释义:1.火势猛;引申为猛,厉害:~火.~焰.~酒.~马.

网站地图

All rights reserved Powered by www.cpsh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.cpsh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com