www.cpsh.net > 衰什么不什么成语

衰什么不什么成语

衰字开头的成语有:“衰草寒烟”、“衰当益壮”、“衰季之风”.【成语】:衰草寒烟【释义】:衰草:衰败的野草;寒烟:空旷荒凉的原野上的雾气.比喻空旷偏僻,冷落荒凉.【成语】:衰当益壮【释义】:犹老当益壮.【成语】:衰季之风【释义】:衰季:末世.末世的不良风气. 衰当益壮 衰草寒烟 衰草连天

不衰成语 :日进不衰、盛不忘衰久不成语 :经久不息、久悬不决、盈不可久、久假不归、不忘久要、久久不忘、久要不忘、时不久留、久而不匮

衰可以组什么成语 :未老先衰、 盛衰利害、 日进不衰、 色衰爱弛、 鼓衰力尽、 衰季之风、 衰草连天、 过盛必衰、 盛衰荣辱、 鼓衰气竭、 门衰祚薄、 盛必虑衰、 红衰翠减、 定乱扶衰、 色衰爱寝、 世道日衰、 盛不忘衰、 材薄质衰、 物盛则衰、 盛衰兴废、 再衰三竭、 心力衰竭、 何其衰也、 艾发衰容、 年衰岁暮、 事重身衰

年衰岁暮再衰三涸定乱扶衰盛必虑衰心力衰竭未老先衰盛衰兴废色衰爱弛材薄质衰门衰祚薄鼓衰力尽盛衰荣辱艾发衰容生荣死衰何其衰也衰当益壮红衰翠减再衰三竭

衰草寒烟【释义】:衰草:衰败的野草;寒烟:空旷荒凉的原野上的雾气.比喻空旷偏僻,冷落荒凉.【成语】:衰当益壮【释义】:犹老当益壮.【成语】:衰季之风【释义】:衰季:末世.末世的不良风气. 衰当益壮 衰草寒烟 衰草连天

哀兵必胜 āi bīng bì shèng 【注释】 原意是力量相当的两军对阵,悲愤的一方获得胜利.后指受欺侮而奋起抵抗的军队,必定能取胜.【出处】 《老子》:“祸莫大于轻敌,轻敌几丧吾宝,故抗兵相加,哀者胜矣.” 【举例】 不,~!不要乐,要哀,何小姐能弹《易水吟》的谱子吗?(《啼笑因缘续集》一0回) 【近义词】 师直为壮 【反义词】 骄兵必败 【用法】 主谓式;作谓语;用作褒义 【英文翻译】 an army burning with righteous indignation is bound to win

哀鸿遍野,悲哀.

关于衰的成语有哪些:未老先衰、盛衰利害、过盛必衰、鼓衰力尽、日进不衰、色衰爱弛、红衰翠减、衰季之风、盛衰荣辱、衰草连天、鼓衰气竭、再衰三竭、定乱扶衰、材薄质衰、门衰祚薄、世道日衰、盛必虑衰、物盛则衰、色衰爱寝、盛不忘衰、心力衰竭、盛衰兴废、艾发衰容、事重身衰、何其衰也、年衰岁暮

目不转睛漠不相关目不忍见目不识丁谩不经意目不窥园漫不加意骂不绝口目不交睫漠不关心门不停宾能不称官怒不可遏迫不及待迫不可待迫不得已贫不学俭情不可却寝不安席泣不可仰泣不成声巧不可阶情不自禁穷不失义巧不可接情不自已寝不聊

百业凋敝【bǎi yè diāo bì】:百业:一切行业.指各行各业都很萧条,不兴旺.形容社会的衰败.百业萧条【bǎi yè xiāo tiáo】冷落、凋敝.指各行各业都很冷落.不预则废【bù yù zé fèi 】预:事前有准备;废:衰败.做事若不在事前做好准备,

网站地图

All rights reserved Powered by www.cpsh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.cpsh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com